+38598552820 info@ganesa.hr

Knjigovodstvo | Računovodstvo | Poslovno savjetovanje

Čakovec, Lavoslava Ružičke 16, 040 390 849

Usluge za neprofitne organizacije (udruge) uključuju:

  • Vođenje knjigovodstva prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija
  • Vođenje knjigovodstva po načelu dvojnog (dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige) ili jednostavnog knjigovodstva (knjiga primitaka i izdataka)
  • Vođenje evidencije dugotrajne imovine, obračun amortizacije
  • Blagajničko poslovanje
  • Obračun plaća uz predaju obrazaca, statističkih izvještaja kao i izrade svih ostalih potvrda te vođenje matične knjige radnika
  • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu uz predaju obrazaca, statističkih izvještaja kao i svih ostalih potvrda