+38598552820 info@ganesa.hr

Knjigovodstvo | Računovodstvo | Poslovno savjetovanje

Čakovec, Lavoslava Ružičke 16, 040 390 849

Usluge za obrtnike, slobodna zanimanja, poljoprivrednike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva uključuju:

 • Knjiga primitaka i izdataka
 • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
 • Vođenje salda konti kupaca i dobavljača
 • Vođenje dugotrajne imovine, obračun amortizacije
 • Materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo
 • Obračun plaća uz predaju obrazaca, statističkih izvještaja kao i izrade svih ostalih potvrda te vođenje matične knjige radnika
 • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu uz predaju obrazaca, statističkih izvještaja kao i svih ostalih potvrda
 • Obračun poreza na dodanu vrijednost, poreza na potrošnju uz predaju svih obrazaca
 • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak i prema potrebi periodični izvještaji i obračuni te ispunjavanje dokumentacije za poslovne banke i natječaje
 • Obračuni i predaja za trošarinske obveznike – izvještaji vezani uz alkoholna pića i duhanske proizvode
 • Izrada godišnje prijave poreza na dohodak