+38598552820 info@ganesa.hr

Knjigovodstvo | Računovodstvo | Poslovno savjetovanje

Čakovec, Lavoslava Ružičke 16, 040 390 849

Usluge za trgovačka društva – d.o.o. i j.d.o.o. uključuju:

  • Vođenje poslovnih knjiga – dnevnik, glavna knjiga, salda konti kupaca i dobavljača
  • Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
  • Vođenje dugotrajne imovine, obračun amortizacije
  • Materijalno knjigovodstvo, robno knjigovodstvo
  • Blagajničko poslovanje
  • Obračun plaća uz predaju obrazaca, statističkih izvještaja kao i izrade svih ostalih potvrda te vođenje matične knjige radnika
  • Obračun autorskih honorara i ugovora o djelu uz predaju obrazaca, statističkih izvještaja kao i svih ostalih potvrda
  • Obračun poreza na dodanu vrijednost, poreza na potrošnju uz predaju svih obrazaca
  • Godišnji, a prema potrebi i periodični izvještaji i obračuni te ispunjavanje dokumentacije za poslovne banke i natječaje
  • Obračuni i predaja za trošarinske obveznike – izvještaji vezani uz alkoholna pića i duhanske proizvode